Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
13 views • September 27, 2022

⭕新華社頭條吹捧習近平“非凡十年”: 權力被動搖? 清零政策關乎國運, 不可放棄! 習近平任內必將解決台灣問題!【20220927】#習近平連任 #中共20大 #清零政策 #台灣問題

真观点
真观点
🌻真飛在「乾淨世界」的Channel:https://www.ganjingworld.com/zh-CN/channel/uPiB9iRglQUKPHUOS8qpSDw 最近關於習近平被軟禁的傳言四起,連外媒都紛紛入場加入討論。習近平有沒有被軟禁,他是否失去了權利,可能不易證真,但是容易證偽,這兩天中共黨媒新華社、人民網的頭條均是:習近平為《復興文庫》作序言,大談“在復興之路上堅定前行”。 #習近平 #中共二十大 #台灣問題 #台海局勢 #習近平權力 #清零政策 #真觀點 #真飛
Comment 0