ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,004 views • June 20, 2022

〈吹替版〉中国製コーヒーメーカー 個人情報を収集=米報告書

米国の専門家が、中国共産党がコーヒーメーカーを通じて、全く新しい方法で米国人のデータを収集していることを発見しました。 最近発表されたある報告書が、中共が中国製スマートコーヒーメーカーを通じてデータを取得していると指摘しています。
Comment 0