ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10874
189 views • August 11, 2022

Food Pantries Struggling to Feed Families

NTD News
NTD News
Inflation is hitting food pantries in Chicago. They're struggling to keep up with demand, amid rising costs and a drop in donations. That means less food, or less variety, for families who depend on them.
Comment 0