ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9527
920 views • July 4, 2022

Biden Facing Pushback Over Gas Station Tweet

NTD News
NTD News
The White House is facing pushback for a tweet on President Joe Biden’s Twitter account over the weekend. It called on gas stations to cut prices at the pump. Some responded by saying that blaming gas stations for high gas prices doesn’t make sense.
Comment 0