ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3 views • February 9, 2023

Zoe Warren Interview on Freedom's Pep Rally with Jon James | 2A For Today!

The New American
Today's episode of 2A For Today is an interview that I had on Freedom’s Pep Rally with Jon James. We talked the second amendment, natural rights, the Bible, and we even had a back and forth with some Progressives in the comments section. It was a great time!  Welcome to 2A For Today! For more great content, visit www.TheNewAmerican.com 🇺🇸 The New American: http://www.thenewamerican.com/ 📲 Let's Connect! http://www.facebook.com/TheNewAmerican https://twitter.com/NewAmericanMag https://www.instagram.com/newamericanmagazine https://rumble.com/c/TheNewAmerican
Show All
Comment 0