Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
19 views • February 2, 2021

最新内部消息:拯救美国,上阵父子兵,川普家族将派多员大将角逐2022; 临阵换将,川普将借弹劾案反攻揭露大选舞弊?哈佛学者陶瑞,纳姐!

本台最近推出了专题系列节目:美国历史惊心转折点,保守派如何才能夺回阵地 ,守住美国!  该节目从极左派力量通过深层政府推翻独胆英雄川普总统到草根民众觉醒推翻极左力量,从川普总统老骥伏枥到中青代的保守力量群雄并起。 这个系列着重每次介绍一两段新闻,一两个政治人物和民间组织,与我们的观众一起分享美国保守主义力量的复兴。 欢迎观看,订阅,转发!
Show All
Comment 0