Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
22 views • May 8, 2018

晨悠melFlow《戒菸》Cover|吉他Unplugged LIVE 零修音版 (李榮浩)

晨悠CHENYO
晨悠CHENYO
【晨悠官方社群】 ☞FB粉絲團 https://www.facebook.com/chenyo.official ☞官方微博 http://weibo.com/chenyo20140929
Comment 0