Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
5,515 views • June 27, 2021

中共百年黨慶辦的像喪事,紅色洗腦雙刃劍,“永不叛黨”凸顯中共身份危機 | 橫河觀點 | 專家評論 2021.06.26

橫河觀點
橫河觀點
🔥 免翻牆連結:https://is.gd/wHqyvV(隨時變更) 中共百年慶風聲鶴唳像辦喪事,從革命動力變成革命對象,紅色洗腦也是雙刃劍,在經濟發展作為合法性替代品失敗後,中共調整經濟適應政治體制就成了唯一選項。中紀委以顧順章滅門警告永不叛黨,說明中共還沒擺脫80年前造反時的心態和實踐,凸顯其身份危機。
Comment 0