Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
102/12203
174 views • December 20, 2022

DeSantis Defends 'Parental Rights' in School

NTD News
NTD News
On Monday, Florida Governor Ron DeSantis spoke at a conference called ‘The Freedom Blueprint,’ in Orlando, Florida. Parental rights activists and hundreds of school officials were in attendance.
Comment 0