Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
21 views • May 26, 2021

(039)中國人口不是14億? China's population isn’t 1.4 billion? 【安妮日記】01/03/2021

01/03/2021 據“看中國”報道,最近中共社科院发表2021《社會藍皮書》,呼籲進一步開放生育限制.......
Comment 0