Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
16,556 views • December 28, 2021

DNA和宇宙能量 (《共振》第二集)

M
MHNews
我们正处在一个很意义、也很有趣的时代。物理學的定義可能會更新,物質和生命的界限正在消失,《回到未來》(Back to Future)不再是科幻。把瞭解生命和宇宙奧秘視爲己任的人們,已透過一個個窗口,對生命、物質、宇宙之間的關係,有了更真實、更令人振奮的認識。 本片在《共振:科學發現人体提升自身免疫力的奥妙》這部影片的基礎上,試圖通過新的實例和科學實驗,與您進一步共享與生命有關的宇宙奧秘: • 人的思想能影響DNA,從而改變DNA的能量狀態。 • 人的語言能影響DNA,從而幫助DNA和人的思想產生互動。 • 當生命的微觀能量體和高層級的宇宙能量發生共鳴,人體的能量層級就和病毒拉開了距離!
Show All
Comment 1