เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
332 views • December 22, 2021

딕 체니 부통령 미군에 체포되기 직전에 해외로 탈주

참믿음자유
딕 체니 부통령 미군에 체포되기 직전에 뉴질랜드로 탈주하였다. 정신차려라. 자다가 깰때가 되었다.
Comment 2