Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
129 views • December 29, 2021

在州長會議上,拜登甩出一句驚人的話,引發軒然大波。評論指拜登朝自己開槍。最新兩個民調,拜登和民主黨將面臨滅頂之災。麥康奈爾日子也到頭了。| 新視野 第462期 20211229

新視野 New Vision
#拜登 #州長會議 #防疫政策 在州長會議上,拜登對防疫政策上,說了一句「聯邦沒有解決方案」引起軒然大波。評論指拜登朝自己開槍。最新兩個民調,拜登和民主黨將面臨滅頂之災。在蓋洛普(Gallup)民調中,米奇·麥康奈爾(Mitch McConnell)排名墊底,拜登倒數第三,佩洛西倒數第二。 ============================== 支持正義之聲,打賞一杯咖啡: PayPal: https://paypal.me/xinshiye2021 新視野(官方頻道): https://www.youtube.com/c/新視野NewVision 新視野(備用頻道): https://www.youtube.com/c/新視野故事匯 ____________________ 如何外掛字幕? 新視野的節目,都會外掛正體中文字幕。如果要看英文字幕,請點擊視頻的Settings,選擇Subtitles//CC,然後選擇Auto-translate,再選擇需要的語言English,就可以掛上英文字幕了。其他語言同理。 ____________________ 聯繫我們,歡迎互動: Email: xinshiye.nv@gmail.com Telegram: https://t.me/xinshiye Youmaker: https://www.youmaker.com/c/newvision SafeChat: https://safechat.com/user/1348071401249452032 Rumble: https://rumble.com/c/c-400475 Gab: https://gab.com/NewVision ____________________ 新視野倡導普世價值,走回傳統。我們力求在紛亂的世事當中,還原真相,領悟真諦。 新視野的節目,包括新聞與時事評論,原聲翻譯(中文字幕)、傳統文化、人物故事等內容。 多一個視角,多一份啟迪,多一份真相,多一份正義。 在人類正邪較量中,新視野伴您同行!
Show All
Comment 0