Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
174 views • May 3, 2022

克里姆林宮內部消息:普京罹患癌症即將動手術!微博開放顯示IP地址,愛國大V紛紛露餡!老人院把活人裝進屍袋,幸虧被殯儀館發現!上海外灘長草,政權衰敗的徵兆!【新聞最嘲點 姜光宇】2022.0502 2022-05-02 20:17

新聞最嘲點
💛支持光宇👉 https://donorbox.org/funnynewsjiang 💛逛逛神韻藝術品👉 https://www.shenyunshop.com?utm_source=guangyu_funnynews&utm_medium=youtube&utm_campaign=asRk5-WZvXo&utm_content=description_comment_link_to_syshop 💛 Coupon :「Guangyu10」輸入可打九折 ! 💛歡迎您留下Email📧,光宇新視頻將在第一時間通知您👉 https://newsletter.youmaker.com/?channel=newscd - ⭕️ 訂閱「大話西油」👉 https://www.youlucky.biz/dhxy ⭕️ 訂閱優美客Youmaker👉 https://www.youmaker.com/channel/c9842965-726c-4bfe-9c9f-b91b3f6c11c9 ⭕️ 訂閱YouTube每日視頻👉 https://bit.ly/Mrfunnynews - Telegram: https://t.me/MrFunnyNews Parler:https://parler.com/profile/FunnyNews/ 臉書:https://www.facebook.com/Mr.GuangYu/?ref=page_internal #普京 #連岳 #上海 #微博 - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com © All Rights Reserved. 克里姆林宮內部消息:普京即將動手術!微博開放顯示IP地址,愛國大V紛紛露餡!老人院把活人裝進屍袋,幸虧被殯儀館發現!上海外灘長草,政權衰敗的徵兆!【新聞最嘲點 姜光宇】2022.0502 - ©️ 版權所有
Show All
Comment 0