Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
75 views • July 5, 2022

🔥揭秘周薄政變 參與者揭始末心懷叵測?印度神童:最凶負能量要來了 東亞大難將至;中共噩耗:稀土不稀了!遭美制裁 爆香港新特首買點鈔機數錢;普京讓中共陷入迎拒兩難窘境!拜登民調低至3成【阿波羅網TL】

⏰ 00:00 摘要 ⏰ 01:18 中共內部未遂政變 參與者著書出版 ⏰ 04:13 中共稀土不「稀」了?土耳其境內發現大量稀土 稱礦含量可為全球供應1,000年 ⏰ 05:29 遭美制裁 爆香港新特首買點鈔機數錢 ⏰ 06:56 普京宣布俄軍勝利 揭下一步行動 ⏰ 07:29 普京讓中共陷入迎拒兩難窘境!「境外勢力」俄羅斯3軍艦現蹤花蓮外海 ⏰ 09:32 印度神童提醒:最凶負能量要來了 東亞大難將至? ⏰ 11:17 消息透露:拜登最快本周宣布取消部分對華關稅 ⏰ 12:59 民調顯示:拜登工作支持率一路下跌 已低至30% ⏰ 14:49 結束語 訂閱副频道:https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q 訂閱主频道連結: https://www.youtube.com/user/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 加入會員連結 : https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 阿波羅網爆料信箱:aboluobl@gmail.com 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! #周永康薄熙來政變 #印度神童 #稀土 #香港新特首 #制裁中共 #普京 #台灣花蓮 拜登 #阿波羅 #阿波羅網 歡迎大家加入阿波羅網電報頻道:https://t.me/aboluowang Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0