Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
23 views • July 5, 2022

【直播】2020全球各地跨年煙火秀接力直播 _ 香港 泰國

【直播】2020全球各地跨年煙火秀接力直播 | 香港 泰國 斗轉星移,寒來暑往,時光飛逝,2019年即將過去,21世紀馬上迎來第三個十年的開始――2020年。 為了慶祝新年的到來,大紀元新唐人將聯合直播全球各地跨年倒計時和煙火秀。從地球上最早迎接新年的新西蘭奧克蘭、澳洲悉尼、日本東京、法國巴黎、英國倫敦,到美國紐約等,世界各國首都幾乎都會舉辦包括煙火秀在內的各種慶祝活動,歡迎新的一年。
Show All
Comment 0