Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
10 views • March 30, 2021

#安安神仙桶​ EP.27/浮弦Fusion Strings:『在樂海中浮現,在弦聲中漫遊』

Anviolin林子安
本節目是由小提琴家林子安AnViolin與他的雜工仙桶搭檔主持的Podcast節目,我們以27歲的觀點出發,來談論世界各地的每個角落不同的故事 Podcast 收聽連結 SoundOn | https://reurl.cc/n0Ooxl​ Spotify | https://reurl.cc/KjQAEy​ Apple Podcast | https://reurl.cc/9XprQY​ Youtube | https://reurl.cc/Q3b9DZ​ Google Podcast|https://reurl.cc/bREXa3​ KKBOX | https://reurl.cc/A8OkpQ​ 【安安神仙桶】Telegram開通,快來聊天! https://t.me/helloansanton​ - - - - - - 廣告合作邀約 : santon19930321@gmail.com - - - - - - 🎵音樂使用 ▪ Artlist star-night by wonderland
Show All
Comment 0