Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
70 views • September 20, 2022

Residents Harvest Grapes at Montmartre Vineyard

NTD News
NTD News
In Paris, some residents took part in grape harvesting in the last remaining vineyard of Montmarte. It's a long-standing tradition that brings together dozens of Parisians to prepare Paris' very own red wine.
Comment 0