Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
156 views • June 10, 2021

Biden Looks to Ease UK–US Travel Rules

NTD News
NTD News
President Joe Biden wrapped up his first day in the UK, and he is preparing for the G-7 summit on June 11. NTD has more about his meeting with the British Prime Minister.
Comment 0