Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
648 views • June 17, 2021

德州VS.加州 為何那麼多人搬到孤星州?|加州人搬家|德州人口增速快|德州加州 面積、人口、天氣、犯罪率、經濟和房地產|買德州學區房竟然只要這些錢!

美國地產熱點
為何現在有許多人搬去德州,尤其是許多房價昂的加州人?我想不同人有不同的理由,有的是因為德州房價便宜、有的是稅收較低、有的人是因為受不了加州的政策等等而搬家。本集「美國地產熱點」就要探討加州和德州的差異,從各方面的角度來了解這兩個州的差異。 0:00 探討加州和德州的差異 01:16 面積比較 01:36 人口比較 02:30 天氣比較 03:21 犯罪率比較 04:31 經濟與就業 07:23 房地產 #加州人搬家 #搬家德州 #德州房地產 #德州加州比較 #逃離加州 #德州經濟 #德州人口 #德州天氣 #德州犯罪率 #德州學區房 #德州房市 #德州房地产 #德州加州比较 #逃离加州 #德州经济 #德州人口 #德州天气 #德州犯罪率 #德州学区房 德州VS.加州 為何那麼多人搬到孤星州?|加州人搬家|德州人口增速快|德州加州 面積、人口、天氣、犯罪率、經濟和房地產|買德州學區房竟然只要這些錢!
Show All
Comment 0