เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
309 views • February 8, 2022

Aloo Matar Curry ( Potatoes & Peas Vegan Indian Curry) shorts #shorts #youtubeshorts

Foodotomic
Foodotomic
Full Recipe - https://www.youtube.com/watch?v=0l_-CCggRgM&t=14s Aloo Matar is a Punjabi dish from the Indian subcontinent which is made from Potatoes and Peas in a spiced tomato based sauce. The sauce is generally cooked with garlic, ginger, onion, tomatoes, cilantro, cumin seeds and other spices. Aloo matar ” means “Potato & Peas”, where aloo translates to potato and matar to peas. So “aloo matar” is a “curried dish of potatoes and peas. Aloo Matar Curry is a perfect Vegan Lunch or dinner recipe when you want to enjoy vegan cuisine with your family. Aloo Matar or Potatoes and Peas curry is quick to prepare and will statisfy your taste buds for a food Vegan Indian recipe. Aloo Matar Curry - Potatoes & Peas Vegan Indian Recipe is also easy to prepare as it uses the everyday ingredients like potatoes and frozen green peas which are available at home most of the times Perfect Vegan gluten free recipe for lunch or dinner Download the Free Vegan Guide here - https://www.foodotomic.com/freeguide Register for the Vegan Online Cooking Course -https://www.foodotomic.com/vegancourse Ingredients for Aloo Matar Curry - Potatoes & Peas Vegan Indian Recipe Oil - 1 and half tsp Cumin Seeds - 1 Tsp Asafoetida - ¼ Tsp Onion - 1 Medium Ginger - 1 Inch Garlic - 6 Cloves Turmeric Powder - ¼ Tsp Cumin Powder - 1 and half Tsp Coriander Powder - 1 Tsp Potato - 2 Medium Green Peas - 150 Grams Salt - 2 Tsp Tomato - 1 Large Water - 400 ml or 1 and Half Cups Coriander Leaves Do Subscribe to Foodotomic - https://www.youtube.com/c/Foodotomic You can also follow me on: Facebook: https://www.facebook.com/Foodotomic Instagram: https://www.instagram.com/foodotomic/
Show All
Comment 0