Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
582 views • March 12, 2022

從俄烏局勢看台海 美籲台應有不對稱戰力| #新唐人新聞

新唐人新聞
新唐人新聞
俄烏戰爭僵持不下,局勢演變受到關注。美方提醒台灣,要以烏克蘭為借鏡,面對中共威脅,必須發展不對稱作戰能力,讓人民做好作戰準備。而學者則提醒政府,應注意離島前哨角色的重要性。 伏低身體,進行65K2步槍歸零射擊,台灣透過「新制教召訓練」實施,強調對後備軍力的重視。當前烏俄戰事僵持不下,美國助理防長卡爾林(Mara Karlin),在美國時間10日出席國會聽證會時,也提到中共是美國國防部一大挑戰,必須確保台灣不對稱作戰能力。 美國助理防長 Mara Karlin(2022.03.10):「中共是美國國防部的關鍵挑戰。我們當然也在關注俄羅斯的侵略。至於對台灣的支持,確保台灣獲得所需的不對稱能力絕對是當務之急,這最符合台灣面臨的挑戰。」 卡爾林指出,烏克蘭情勢非常值得台灣研究,讓人民做好作戰準備,才能在主權遭中共侵犯時儘快動作。對於美方的建議,國防部長邱國正表示,國軍一向態度是,做好準備。 國防部長 邱國正:「國軍就是防衛作戰,以備戰為先,我們不願意發生戰爭,但我們要做好準備,這國軍一向的態度跟立場。(美國國防部也說,中共的威脅比近年來都大,我們國軍有發現到中共對台的威脅是越來越大這樣的狀況嗎?)最近我們,它對我們威脅大家都看到了嘛,往年以往沒有的,現在都發生了。這對國軍來講就是一個警訊,所以我們是提高警覺,但我們是維護和平,不是要輕啟戰端。」 至於台灣還能從烏俄戰爭中警惕什麼,國策研究院執行長郭育仁指出,這次普丁攻入烏克蘭前,先承認烏東兩地區獨立,地面部隊進到烏克蘭,同時用飛彈攻打烏克蘭西南北方幾個重要城市。分散了烏克蘭的注意力,讓烏克蘭兵力無法集結。郭育仁藉此情況,強調台海情勢中,離島前哨角色的重要性。 國策研究院執行長 郭育仁:「萬一有一天,它(中共)就是不打台灣,它就是先拿離島,拿金馬,拿澎湖,可是同時用飛彈攻擊本島的重要軍事設施,讓你沒辦法來救離島。佔領了這個例如說澎湖群島之後,它就在那邊等你,等你內部自己崩潰,來跟它求和,這也是一種可能性。」 郭育仁說,這種模式有可能是普丁原來的情境構想。並指出,台灣要認真思考教戰守則的改變,當敵國的軍事活動到一定程度時,是具有立即性的威脅,不能被動等著被打。此外,軍事與關鍵基礎建設的韌性也非常重要。並也提到台灣應該要有具威脅性的打擊能力,並讓對方清楚知道侵略台灣要付出極大代價。 新唐人亞太電視 胡宗翰 黃彥菱 台灣台北報導
Show All
Comment 0