เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
174 views • March 7, 2022

아난드 2월 8일 최신영상공개  ‘인류 20년 동안 힘든 삶’ / 중공, 내부 쿠데타 우려! / 중국 선수 자기 꾀에 빠지다│칸중국 코리아 뉴스

2022-02-11 이유진 보도 소식1. 아난드, 인류 20년 동안 어려움을 겪을 것이다 소식2. 중공 전문가, 내부 쿠데타 우려 소식3. 중국 쇼트트랙 반칙왕 판커신의 나쁜 손? - 출처: 《칸중국》코리아 https://youtu.be/P4IvS3kUF6o 더 빠른 소식을 원한다면 《칸중국》코리아 유튜브 채널을 구독하세요. https://www.youtube.com/channel/UCm7fmBqDjPe4vxvR9eY7ljQ
Show All
Comment 1