Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
44 views • January 29, 2022

Michael Jordan looking shocked and leaves the arena after Westbrook hits back to back 3s

MLG Highlights
MLG Highlights
Russell Westbrook just hit two threes in a row to bring the Lakers within three and Michael Jordan can't believe it. #nba #nbahighlights #MichaelJordan
Show All
Comment 0