ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
329 views • August 2, 2022

〈字幕版〉中共のゼロコロナ政策で苦戦する外国企業

中共のウイルス関連規制の下、外国企業も苦戦しています。アディダスやメイベリン・ニューヨークといったブランドは、いずれも中国で大きな難題に直面しています。
Comment 0