Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
29 views • July 19, 2021

DIY - How To Build Suburban Mansion with Fish Tank for Turtle and Hamster (ASMR) | Amazing Magnet

Amazing Magnet
Amazing Magnet
DIY - How To Build Suburban Mansion with Garage, Fish Tank for Turtle and Hamster (ASMR) from Magnetic Balls | Amazing Magnet ****************************************************** 0:00 | Intro Amazing Magnet 0:28 | Build Suburban Mansion with Fish Tank from Magnetic Balls 6:10 | Relax with Magnet Mansion and my Pets ****************************************************** Please help Us reach 10.000.000 first Subscriptions ♥SUBSCRIBE: https://goo.gl/MVGp2q ♥FACEBOOK: fb.me/magneticmantoys ♥TWITTER: https://goo.gl/egkHM7 Amazing Magnet Playlist : https://www.youtube.com/watch?v=pABmWqHdb7o&list=PLekB_OHd7d9zraX6LskZ0UikNnOPMZhFn ****************************************************** Thank you for watching and don't forget Like and Share if you like this video! ****************************************************** #AmazingMagnet #MagneticBalls #SuburbanMansion #MagnetCreative #MagnetSatisfying #MagnetsBalls #AmazingMagnets
Show All
Comment 0