Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
198 views • January 21, 2022

Unjuk Rasa Massal Menentang Blokade Tak Manusiawi di Tianjin, Polisi Militer Datang Menindas

ET Indonesia
ET Indonesia
Pada hari Senin 17 Januari, unjuk rasa massal menentang penerapan blokade tak manusiawi demi nol kasus infeksi pecah di Distrik Xiqing, Tianjin #Politik #HakAsasiManusia #Hukum https://www.youmaker.com/channel/8e81cc75-f06a-40e2-958e-3a818ee539bf
Show All
Comment 0