Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
35 views • January 19, 2022

銅鑼灣Little Boss寵物店一名店員及一名顧客確診感染COVID-19,顧客丈夫初步陽性,店內有倉鼠亦驗出陽性。漁農自然護理署長梁肇輝今日(18日)宣布,銅鑼灣Little Boss及其在大埔工業中心的動物倉庫的所有動物、全港寵物店售賣的倉鼠要全部被檢走進行檢測,並「人道處理」。

梁肇輝表示,漁護署檢測了銅鑼灣Little Boss的78隻倉鼠、龍貓及兔子,發現有11個樣本呈陽性,全部來自倉鼠。而該店在大埔工業中心的動物倉庫的環境樣本亦被驗出陽性。另外包括倉鼠在內的細小哺乳類動物進口會即時停止。 梁肇輝宣布,當局會檢取銅鑼灣Little Boss及其在大埔工業中心的動物倉庫的所有動物,做進一步病毒檢測;而全港售賣倉鼠的34間寵物店要暫時停業,出售的倉鼠亦會被撿走進行檢測,上述動物最後全部會被「人道處理」,估計涉事動物約有2000隻,包括倉鼠及其他細小動物。 衞生防護中心總監徐樂堅表示,不排除動物傳人的可能性,正聯絡於1月7日後在銅鑼灣Little Boss購買倉鼠的顧客檢疫。 當局亦要求於12月22日或之後在香港購買倉鼠的市民,接受強制檢測,若倉鼠驗出病毒陽性,主人會被要求檢疫。
Show All
Comment 0