Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
142 views • June 4, 2021

弟子規動畫《小乾坤》教成語:言而有信

品德動畫《小乾坤》將艱澀的《弟子規》,三字一句轉換成趣味的現代生活故事,讓孩子從娛樂中學習「品德重於財富學識」的核心價值。 💟《小乾坤》官方網站:http://heavenkid.ntdtv.com.tw/ 💟《小乾坤》動畫線上看:http://videoshop.ntdtv.com.tw/ 💟《小乾坤》Facebook:https://www.facebook.com/Heavenkid1 💟《小乾坤》Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC9CEUNzdnj9cakxjp1olGzA 📩 聯絡信箱:heavenkid@ap.ntdtv.com
Show All
Comment 0