Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
23 views • June 4, 2021

Редкую рукопись Ньютона рассчитывают продать на аукционе за 1 млн евро

NTD Russian
NTD Russian
https://ntdtv.ru/?p=108361 Рукописные заметки Исаака Ньютона выставят на аукцион дома Christie's. В тексте содержатся примечания к известному труду учёного «Математические начала натуральной философии». За рукопись объёмом в полторы страницы рассчитывают выручить до миллиона евро. Подписывайтесь на Телеканал NTD —https://www.youtube.com/NTDRussian Facebook — https://www.facebook.com/NTDRussian/ Vkontakte — https://vk.com/ntdrussian Twitter — https://twitter.com/NTDRussian Telegram — https://t.me/ntdtv Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ntdtv.fol.ror_app_ntdtv
Show All
Comment 0