Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
18 views • October 22, 2019

Как обработать горловину и одновременно закрыть шов спинки.

Sewing Ideas
Sewing Ideas
В этом видео обработаем горловину и закроем шов спинки одновременно. В моем случае футболка была из кулирки 100% хлопка, ею я и обработала горловину и закрыла шов спинки. Таким же способом можно воспользоваться при пошиве свитшота из футера. Горловина получилась очень аккуратной, шов по спинке прикрыт этой же тканью.
Show All
Comment 0