Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
101 views • September 13, 2022

Thousands Leave Floral Tributes in Green Park

NTD News
NTD News
Thousands of people are continuing to leave floral tributes for Queen Elizabeth II in Green Park, near Buckingham Palace. The display is growing ever larger, as people pay their respects ahead of the Queen's funeral next Monday.
Comment 0