Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
25 views • November 24, 2021

澳總理:中共脅迫貿易夥伴 不符CPTPP資格

目前,中共和台灣同時申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」。澳大利亞總理莫里森,週一表示,尋求加入的國家不應該有脅迫其他貿易夥伴的行為,暗指中共不符合加入標準。
Comment 0