Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
35 views • November 11, 2021

各國搶購口服藥 馬克龍:65歲以上需打第三針

各國開始搶購默克和輝瑞生產的口服藥,世衛期待推出鼻噴劑和口服式的二代疫苗。法國總統馬克龍宣布,65歲以上的人群,需要接種第三針,疫苗護照才有效。
Comment 0