Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
51 views • May 16, 2019

ASMR - DIY How To Make Ice Cream Truck from Magnetic Balls | Magnetic Man 4K

Amazing Magnet
Amazing Magnet
ASMR - DIY How To Make Ice Cream Truck from Magnetic Balls | Magnetic Man 4K ♥SUBSCRIBE for more videos: https://goo.gl/MVGp2q ♥FACEBOOK: https://www.facebook.com/AmazingMagnetTV ♥TWITTER: https://goo.gl/egkHM7 Thank you for watching and don't forget Like and Share if you like this video!
Show All
Comment 0