Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
72 views • July 7, 2022

Injured Nadal Wins 5-Set Thriller

NTD News
NTD News
At Wimbledon, Rafael Nadal withstood 11th-seeded Taylor Fritz—and an abdomen injury—to advance to the semifinals. The 2nd-seeded Nadal lost two of the first three sets, before rallying to win in five.
Comment 0