Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9148
874 views • June 23, 2022

McConnell Defends Bipartisan Gun Control Bill

NTD News
NTD News
The bipartisan gun control bill could pass the Senate this week. Senate Minority Leader Mitch McConnell defended the package on Wednesday. He says it can make horrific incidents less likely while protecting the rights of law-abiding gun owners.
Comment 0