ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,208 views • April 27, 2022

Giuseppe Guarneri Violin up for Auction

NTD News
NTD News
A rare violin is going up for auction. It was crafted by a famed Italian luthier Giuseppe Guarneri in 1736 and owned by French violinist Regis Pasquier. It will be sold in a Paris suburb this June, after a short exhibition period.
Comment 0