เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
17 views • August 25, 2021

Primeros Auxilios 2 de 2

DefensaMx
DefensaMx
La mayoría de los cursos que habíamos encontrado tenían su lógica cuota de recuperación pero gratamente nos encontramos con la sorpresa de que el Heroico Cuerpo de Bomberos imparte cursos a la ciudadanía de manera completamente gratuita. También el pasado 17 de Abril se llevó a cabo un curso en esta materia organizado por la Cruz Roja y la CDMX. Sin lugar a dudas vale la pena estar al pendiente del lugar y fecha donde se realicen para tomarlos o avisar a los demás para que cada vez más personas estén capacitadas para ayudar en caso de una emergencia. El link para tener todos los detalles es: https://www.bomberos.cdmx.gob.mx/programas/programa/soporte-vital-basico-primeros-auxilios ---------------------------------------------------------------------------------- Most of the courses that we had found had their logical recovery fee but we were pleasantly surprised that the Heroic Fire Department provides courses to citizens completely free of charge. Also on April 17, a course on this subject organized by the Red Cross and CDMX was held. Undoubtedly, it is worth being aware of the place and date where they are carried out to take them or notify others so that more and more people are trained to help in case of an emergency. The link to have all the details is: https://www.bomberos.cdmx.gob.mx/programas/programa/soporte-vital-basico-primeros-auxilios
Show All
Comment 0