Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
12 views • October 21, 2020

【10/21 直播】台灣中央疫情指揮中心記者會 | 台灣大紀元時報

台灣大紀元時報
💪沒口罩怎麼辦?防武漢肺炎 口罩策略完整解析:http://bit.ly/2GmTWxl 🌡對抗中共肺炎!必知10大自保方法:http://bit.ly/2u7brio 💉更多中共肺炎報導:http://bit.ly/31tzhkL #中共病毒 #疫情指揮中心 #陳時中 = = = = = = = = = = = = = = = = 📰大紀元訂報 https://bit.ly/30v4vsV 🎯訂閱台灣大紀元Youtube頻道 http://bit.ly/2naeZwM 🎯加入大紀元Telegram頻道 https://t.me/epochtimestw 🎯跟隨大紀元Twitter https://bit.ly/3aInjXH 🎯加入大紀元時報LINE好友 https://lin.ee/rY4zX7e 📱下載大紀元時報APP https://bit.ly/2xNZWyv 🔔大紀元時報台灣 FB https://bit.ly/3bDKS54 🔔大紀元全球 FB https://bit.ly/2KKz9Gd 🌎大紀元全球頭條 http://bit.ly/2VNNrMM 🌐大紀元全球新聞網 https://bit.ly/353iIhr 🌐大紀元台灣網 https://bit.ly/2S7fwMj ✨利益台灣 http://bit.ly/2TBT53D 💪支持我們 https://bit.ly/353GEBf 台灣大紀元時報
Show All
Comment 0