Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
53 views • April 30, 2022

【台中大雅區】在都市蛋白區 張閔翔實踐友善土地的理念|有機無毒|362|美麗心台灣

美麗心台灣
美麗心台灣
住在台中市大雅區這個蛋白地段的張閔翔, 看到家鄉周圍的土地快速變成一間間工廠,覺得農業需要有傳承才能維持農地不被消失的囧境。張閔翔做很多農業上的改變,建立操作流程跟數據做為參考,不再依循老一輩的土法煉鋼方式。 #美麗心台灣 歡迎訂閱+按鈴鐺,隨時看到最新影片喔! 🌼 Youtube https://bit.ly/3f5PvWW​ 🌼 FB粉絲團 https://bit.ly/3gynQ2n​ 🌼 優美客 https://bit.ly/3IcVzLm
Show All
Comment 0