Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,496 views • April 25, 2022

🔥首都不保!上海太慘北京超市「菜搶光」;上海民怨高壓將爆?大白被干倒,外賣哥車禍無人救喪生路邊被封,網暴動;中國檢測單位造假竟沒懲處服務全國幾千醫療機構;英特種部隊秘密烏西抗俄?

00:00 摘要 01:37 英國特種部隊秘密在烏西抗俄?普京下令徹查 03:05 戰鬥民族怕了?俄媒替俄軍大兵打「馬賽克」網友評論 04:24 首都不保?上海前車之鑒太悲慘北京超市「菜搶光了」阿波羅網評論員王篤然提建議。 06:45 安徽確診檢驗單位造假竟沒懲處還服務全國幾千醫療機構 08:10 騰訊禁連外網!中共禁直播未授權遊戲 10:30 紀念425聲援法輪功392萬人舉報江澤民 13:03 上海封城中國特色的蘇聯笑話 14:12 上海外送員求救無門路邊喪生!貼文一夜消失陸網悲憤說:從沒這麼失望過 15:39 上海暴力封城持續民怨好似高壓鍋即將爆炸兩人被干倒! 訂閱副频道:https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q 訂閱主频道連結: https://www.youtube.com/user/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 加入會員連結 : https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 阿波羅網爆料信箱:aboluobl@gmail.com 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! #阿波羅 #阿波羅網 本文網址: http..... 歡迎大家加入阿波羅網電報頻道:https://t.me/aboluowang Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0