We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
104 views • June 19, 2022

EP010 - การเอาชนะความยากลำบากและช่วยเหลือผู้อื่น

ฉันเป็นเจ้าของกิจการและเป็นเจ้าของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ฟาร์ม ฉันเริ่มฝึกฝ่าหลุนกงเมื่อปี 1997 (พ.ศ. 2540) ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงกว่า 20 คนรวมทั้งสามีของฉันถูกจับในปี 2002.(พ.ศ. 2545) และถูกส่งตัวไปที่ค่ายกักกันแรงงานเป็นเวลาสามปี การจับกุมถูกจัดขึ้น โดยสำนักงานท้องถิ่น 610 สำนักการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ หน่วยรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ และสถานีตำรวจ หนึ่งในผู้ฝึกได้ถูกทรมานจนตาย ความยากลำบากล้นหลามมากในเวลานั้น... รับฟังตอนอื่น ๆ ได้ทาง youmaker.com/c/falunthairadio และ falunthairadio.blogspot.com
Show All
Comment 0