Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
252 views • July 15, 2022

北京防疫隔離戴「電子鐐銬」;「諧音字」都不許用,中共言論管控已瘋狂;觸碰中南海底綫,停貸潮將觸發金融海嘯;美B-52轟炸機發射高超音速導彈;推特全球大當機 【 #全球新聞 】 | #新唐人電視台

新唐人電視台
#新唐人電視台 #全球新聞 #北京防疫 北京防疫隔離戴「電子鐐銬」 「諧音字」都不許用 中共言論管控已瘋狂 觸碰中南海底綫 停貸潮將觸發金融海嘯 美B-52轟炸機發射高超音速導彈 推特全球大當機 ‣‣ 🔥熱點新聞🔥中文CC字幕🔥► https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道► https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 訂閱Youmaker ► https://www.youmaker.com/c/NTDTV ‣‣ 新唐人官方網站 ► http://www.ntdtv.com ‣‣ 捐款 ► https://donorbox.org/newtangdynasty ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 ‣‣ 購買紀念品 ► https://teespring.com/stores/the-epoch-times ‣‣ 產品推薦 ► https://www.youlucky.biz/shop 北京防疫隔離戴「電子鐐銬」;「諧音字」都不許用,中共言論管控已瘋狂;觸碰中南海底綫,停貸潮將觸發金融海嘯;美B-52轟炸機發射高超音速導彈;推特全球大當機【#全球新聞】 | #新唐人電視台 © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0