Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9447
1,072 views • June 29, 2022

Reimbursing Abortion a PR Stunt: Second Vote

NTD News
NTD News
The Supreme Court ruling on Roe v. Wade has a big impact on companies as well. NTD spoke to Rebecca Hatfield. She is the president of Second Vote, a non-profit that informs consumers about the political values of companies.
Comment 0