Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
39 views • January 13, 2022

2022冬奧會將於2月4日至20日在北京舉行,鑒於奧運期間外媒記者在中國除了面臨疫情限制外,還會面臨監控等一系列挑戰,紐約的「保護記者委員會」(CPJ)在1月11日發文,指導記者如何應對。

報導冬奧如參加諜戰 美記協發布防共諜技巧。 「去中國前」 1.帶新電腦或3c設備,原設備留在家中:準備一個徹底擦除所有信息的舊手機和筆記本電腦,或購買新的設備。 2.該設備要遠離記者個人或工作電話:只在這些特定設備上安裝應用程序,安裝應用程序後不與個人日常工作及電話互聯,避免使用或隨身攜帶該設備。 3、用哪些應用程序和VPN(連結外部世界)。要詢問駐紮在中國的外國記者們。 4、創建一個新的工作電子郵件,在旅行中儘可能少使用個人帳戶。個人在線帳戶包含很多個人相關信息 ——包括工作、資源和家庭信息。 5、中文軟件「微信」它可能會收集大量數據,包括消息和電話,設備上一定不要安裝此軟件。 「在中國工作」 在酒店房間進行的任何對話都可能被竊聽。隨身攜帶的設備,不要讓它們處於無人看管狀態。要假設自己的酒店房間受到監視,使用酒店固定電話或手機撥打的任何電話都沒有加密,並且可以被攔截。 「離開中國」 1、應向IT部門或安全同事匯報情況,並遵循他們的指導,擦掉所有設備上的信息,最好完全停止使用,因不能保證會清除所有惡意軟件。 2、在中國訪問過的所有帳戶的密碼,都要重新更換,從手機中取出SIM。 3、要密切注意自己的帳戶和設備是否有任何異常活動,如有疑慮,請諮詢IT專業人員。 除了媒體界,一些國家的體育界也對運動員進行了類似的警告。如荷蘭和比利時奧林匹克委員會建議參加北京冬奧會的本國運動員,不要帶個人手機和電腦去中國,以免被中共竊密。
Show All
Comment 0