ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
78 views • January 14, 2022

信望爱(曹海虹)自杀案疑点重重,一些侠肝义胆的华人自发组织起来为她伸冤,退休警长仗义援手,出面与警方沟通案情!纳姐邀请该警长及几位组织者向您介绍该案最新进展!

请订阅纳姐的备用频道:全媒体美国2台:https://www.youtube.com/channel/UC64q4-ahUZgrk6sn-pE1-FA 纳姐的PayPal账号,https://paypal.me/NaJieQMAmerica?locale.x=en_US 。感谢大家的支持! 纳姐的RUMBLE 账号https://rumble.com/account/content?type=all RUMBLE 注册链接https://rumble.com/register/QMAmerica/ 林医生写给共和党领袖的信的样本:https://telegra.ph/impeach-Biden-and-demand-resignation-of-the-national-security-team-08-26
Show All
Comment 0