ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,595 views • September 30, 2022

FDA retiene resultados de autopsias de muertes tras vacuna

NTD en español
NTD en español
La F-D-A no publicó los resultados de las autopsias de las personas que fallecieron tras recibir vacunas contra COVID-19. La administración dice que no puede publicar los datos.
Comment 0