Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
12 views • September 22, 2022

普京戰爭動員能否扭轉敗局?習近平加大兩邊下注,「既要又要」能否如願?| 秦鵬政經觀察 2022.09.21

#秦鵬 #普京 #動員令 普京今天(9月21日)終於下達動員令,俄羅斯民眾紛紛尋求退路。普京的豪賭會帶來什麼結果?三次大戰或核戰會到來嗎? 中共和印度的疑慮並沒有削弱和俄羅斯的關係,但與此同時,中共開始釋放對美英等西方國家的善意。習近平的兩邊下注會帶來什麼結果? - --------------------- ⭕️ 支持我們,請捐助【秦鵬觀察】🙏 :https://donorbox.org/qinpeng (不通過YouTube的捐款方式:可以选择信用卡,可以Paypal) ⭕️ 歡迎訂閱 + 按小鈴鐺 🔔:https://www.youtube.com/channel/UCwX6rw_QzJbFzvr1CzivxIg?sub_confirmation=1 (小鈴鐺記得開起“全部”通知) ⭕️ 合作邀約 & 爆料反饋: Qinpeng513@gmail.com ----------------------- 💎 加入電報Telegram:https://t.me/qinpengchannel 💎關注秦鵬推特:https://twitter.com/shijianxingzou -------------------------- Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 @: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com ------------------------------------------------- © All Rights Reserved 普京戰爭動員能否扭轉敗局?習近平加大兩邊下注,「既要又要」能否如願?| 秦鵬政經觀察 2022.09.21
Show All
Comment 0