Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
16 views • September 18, 2022

活腦抗失智!每天「敲敲雙手、捏捏耳朵」刺激12條經絡,預防記憶力衰退 #shorts #楊素卿中醫師

中醫知識CooL
\歡迎訂閱我們 + 打開小鈴鐺,每週五收看新影片💕/ ▪ 乾淨世界👉 https://bit.ly/3Q2fq3E ▪ Facebook👉 https://pse.is/L9CYP ▪ Safechat👉 https://bit.ly/3qFf0oT ▪ Youmaker👉 https://pse.is/3dv9ja 新唐人亞太台官網👉 https://pse.is/KHQT8 新唐人亞太台收視指南👉 https://goo.gl/BucTtL
Show All
Comment 0